DUHET TË lexoni sa më poshtë që të blini produktet e numëruara të NYE.

THIS “KILLERSPOTS® Inc. | NYE COUNTDOWN.com, llc” TERMS OF USE AGREEMENT (“Agreement”) IS A LEGAL AND BINDING AGREEMENT BETWEEN YOU (“YOU,” “YOUR,” OR “YOURSELF”), AS THE END USER, AND “KILLERSPOTS® Inc. | NYE COUNTDOWN.com, llc” (“OUR,” “US,” “WE,” “KILLERSPOTS® Inc. | NYE COUNTDOWN.com, llc” OR “COMPANY”), WHICH GOVERNS YOUR USE OF OUR INTERNET-BASED MEDIA DISTRIBUTION AND DATA COLLECTION SUBSCRIPTION SERVICE (the “Service”) TOGETHER WITH ALL INFORMATION, CONTENT, PRODUCTS, MATERIALS AND SERVICES MADE AVAILABLE TO YOU BY US AND/OR THIRD PARTIES THROUGH THIS CREATIVE AUDIO/ VIDEO PRODUCTION (Collectively, the “Creative Audio/ Video Production” IE NYE CUSTOMIZED AUDIO DHE VIDEO COUNTING). You acknowledge that by ordering any of the NYE Countdown products before December 10, 2018, that delivery of your order / the customized product(s); will not be delivered until after December 10, 2018. All orders placed after December 10, 2018 should be delivered within 72 hours of ordering via an emailed link to the email supplied to NYECountdown.com, llc. order, unless otherwise updated. You can update your email and profile on NYECountdown.com under the “MY ACCOUNT”. Questions? Email support at SUPPORT@NYECountdown.com 24 orë në ditë deri në janar 2, 2019.

JU LUTEM LEXONI KËTË MARRËVESHJE ME KUJDES PARA PËRDORIMIT TË PRODHIMIT AUDIO / VIDEO KREATIVE. NGA REGJISTRIMI PËR, duke urdhëruar në internet apo përmes telefonit, duke përdorur, ose ndryshe HYNI Creative Audio / Video Production, ose të ndonjë komponenti të tyre, në asnjë mënyrë, ju jeni pranuar se e keni lexuar dhe kuptuar këtë Marrëveshje, miratoni bëhet palë në KJO KËTU MARRËVESHJE DHE TË PËRSHPEJË PËR TË PRANOHEN DHE TË PËRDORET ME KUSHTET DHE KUSHTET E KËTU. KJO CREATIVE AUDIO / VIDEO PRODUCTION është ofruar dhe vënë në dispozicion vetëm në PROFESIONALE TË RADIOS transmetuese, jockeys Disk, konsulentët, Etiketa, hotele, klube nate, bare, restorante, nxitësit dhe personave tjerë profesional dhe / ose subjekteve. Nëse, për çfarëdo arsye, NUK I PRANONI dhe pajtohem me të gjitha kushtet dhe afatet e kësaj Marrëveshjeje, PLEASE ndërpritet regjistrimi / Procesi Renditja DHE MOS aksesit ose përdorimit të produktit, AUDIO CREATIVE / Video Production, apo ndonjë muzikë, tekst ose MATERIALE TË TJERA TË PAJISURA PËRMES PRODHIMIT AUDIO / VIDEO KREATIVE NË ÇDO MODELI.

The product(s) being registered and sold are the audio timed voice parts, the custom audio voiced parts and the video effects of the NYE Countdown Shell WITHOUT the copy written music. NYECountdown.com, llc. uses the music on the countdowns for demonstration purposes only. All custom orders will receive their voiced customized insert and a “New Year’s Eve Custom Countdown DEMO TRACK” with music at no charge. (the additional “nye demo” download is for a sample | promotional use and instructional purposes only) You must be a working professional disc jockey or nightclub to purchase the NYE Countdown. By purchasing the “NYE Shell” and customized vocal dj drop from NYECountdown.com, llc. you are agreeing to abide by all music licensing copyrights and domestic | international copyright laws and indemnify and hold harmless Killerspots.com, Inc., NYECountdown.com, llc., its affiliates, agents and producers.

All orders are ONE LICENSE – ONE DOWNLOAD that is receipt trackable and traceable by our NYECountdown.com, llc. licensing software.

Jeni rreptësisht të ndaluar për të ndarë apo për të ngarkuar ndonjë dhe të gjitha COUNTDOWNS prodhuar nga KILLERSPOTS.COM, Inc. & NYECOUNTDOWN.COM, LLC. ON YOUTUBE, VIMEO, FACEBOOK, TWITTER, INSTAGRAM ose ndonjë faqe tjetër të përbashkët të SITES & FTP SITES NËSE nuk keni DOKUMENTACION TË SHKRUAR NGA DEPARTAMENTI I LICENCIMIT TANË.

Të gjitha videot janë watermarked për të identifikuar ndonjë dhe të gjitha shkeljet. Të gjitha shkeljet do të ndiqen dhe do të bëhen të zeza dhe të ndaluara nga blerjet e ardhshme.

Rregullat e përdorimit:

  • Kjo prodhim kreativ audio / video ju ofrohet si përdorues i fundit dhe prandaj, në asnjë mënyrë nuk duhet riprodhuar, modifikuar, adaptuar, transmetuar, shitur, marrë me qira, dhënë me qira, licencuar, transferuar, shpërndarë ose përndryshe të shpërndahet ndonjë palë e tretë ose të ndryshohet në asnjë mënyrë.
  • Company grants to you a non-exclusive, non-transferable, non-sub-licensable, revocable license to use the object code copy of the Creative Audio/ Video Production distributed with this Agreement (the “Copy”) along with related documentation during the term of this Agreement on a single CPU, which CPU you may change from time to time. Such license shall be terminable as provided herein.
  • Ky Prodhim Creative Audio / Video është një mjet për të marrë përmbajtje të dorëzuar nga Kompania dhe kërkon që një llogari individuale të krijohet dhe të miratohet nga Kompania për t'u abonuar në Shërbimin. Çdo llogari autorizohet të përdoret vetëm nga individi që ka krijuar llogarinë. Në asnjë rrethanë, një llogari nuk do të ndahet ose përdoret nga më shumë se një përdorues dhe veprimi i tillë do të konsiderohet si bazë për çaktivizimin e llogarisë, ndërprerjen e llogarisë ose veprime të tjera ndëshkuese. Kjo përfshin marrjen e ID-së tuaj të llogarisë individuale për çdo person / entitet tjetër.
  • Ju pranoni që kompania mban kontrollin ekskluziv të Prodhimit Creative Audio / Video dhe të gjitha të drejtat e pronësisë intelektuale që lidhen me to. Duke u pajtuar me shërbimin e shpërndarjes së përmbajtjeve të ofruara përmes Prodhimit Audio / Video Creative, ju nuk bëheni pronar i saj. Përveç siç parashikohet shprehimisht këtu, nuk ju jepet asnjë të drejtë ose licencë për patentat, të drejtat e autorit, sekretet tregtare ose markat tregtare në lidhje me prodhimin krijues audio / video ose përmbajtjen e tij, dhe kompania rezervon të gjitha të drejtat që nuk janë dhënë shprehimisht në vijim. Prodhimi Creative Audio / Video përmban informacion të fshehtë dhe konfidencial që mbrohet nga ligjet e autorit dhe dispozitat ndërkombëtare të traktatit.
  • Ju pranoni të mos hiqni, nga çdo kopje e Prodhimit Creative Audio / Video, ndonjë njoftim për të drejtat e autorit dhe / ose të drejta të tjera pronësore që shfaqen në Prodhimin Creative Audio / Video siç është dhënë fillimisht nga Kompania.
  • Pajtoheni që të mos dekompiloni, çmontoni, dekriptoni, përktheni, modifikoni, krijoni vepra derivative nga, nxjerrni ose ndryshoni inxhinierimin ose rishitjen e Prodhimit Creative Audio / Video, ose përpiquni të ndihmoni ose të ndihmoni të tjerët që të bëjnë ndonjë nga të mësipërmet.
  • Ju pranoni të mos riprodhoni, shpërndani, shpërndani, shisni, ua bëni të ditur palëve të treta, ose qarkulloni këtë Prodhimi Creative Audio / Video për cilindo ose për të shfrytëzuar Prodhimin Creative Audio / Video për qëllime komerciale ose jo komerciale pa pëlqimin paraprak me shkrim e kompanisë. Çdo veprim distributiv i tillë i paautorizuar përbën shkelje të ligjit federal mbi të drejtën e autorit nën 17 USC Seksioni 106 për të cilin ju mund të konsideroheni përgjegjës për sjellje të paligjshme të paligjshme, të dënueshme me gjobë deri në njëqind e pesëdhjetë mijë dollarë ($ 150,000).
  • Përmbajtja e dorëzuar përmes Prodhimit Creative Audio / Video është pronë e palëve të treta që mbajnë pronësinë mbi të dhe e kanë licencuar atë tek Kompania. Përmbajtja mbrohet nga e drejta e autorit dhe ligjet e tjera të pronësisë intelektuale. Përmbajtja e marrë nga Kompania mund të shfaqet, përdoret dhe luhet vetëm nga pajtimtari të cilit përmbajtja është e disponueshme dhe vetëm për qëllime brenda fushës së kësaj Marrëveshjeje.
  • Ju pranoni të mos përdorni përmbajtjen në një mënyrë që do të cenonte të drejtën e autorit ose një mbrojtje tjetër ekskluzive të ofruar për punën dhe do të pranonte se çdo përdorim që cenon do të përfundojë të drejtat tuaja për privatësi sipas kësaj Marrëveshjeje dhe gjithashtu mund të rezultojë në përgjegjësi ligjore personale nën shtetin ose ligji federal. Ligji federal parashikon dënime të rënda civile dhe penale për riprodhimin, shpërndarjen, dhënien me qira ose transmetimin e paautorizuar të regjistrimeve të zërit me të drejtë autori dhe / ose vepra të tjera të mbrojtura sipas seksioneve 17 USC 501, 506. Bërja e kopjeve të paautorizuara të punëve me të drejtë autori përbën vjedhje për të cilën ju mund të jeni përgjegjës për mijëra dollarë për dëmet. Bërja e ndonjë materiali të disponueshëm në çdo rrjet të Peer to Peer (P2P) ose ndonjë mjet tjetër për ngarkimin e paautorizuar të veprave të mbrojtura ose të mbrojtura përbën gjithashtu shkelje të të drejtës së autorit. Kjo Marrëveshje përbën njoftim për mbrojtjen e të drejtës së autorit për përmbajtjen e dorëzuar përmes Prodhimit Creative Audio / Video dhe çdo përdorim i paligjshëm mund të rezultojë në gjetjen e shkeljes me dashje në një gjykatë federale të dënueshme me gjobë deri në njëqind e pesëdhjetë mijë ($ 150,000) dollarë për çdo akt shkelës ose përgjegjësi të rëndë civile ose penale.
  • Ju e kuptoni se të gjitha përmbajtjet janë të markuara me një ID personale që mund të gjurmohet tek ju dhe se do të jeni përgjegjës për çdo kopjim ose ri-shpërndarje të paligjshme të Prodhimit Creative Audio / Video ose përmbajtje në tërësi ose pjesë në përputhje me sa më sipër.

Term. This Agreement commences upon your acceptance (as described above) and will end when terminated. This Agreement will be deemed to terminate immediately if you fail to comply with any material term or condition contained herein. Upon termination, your license rights end and you will no longer have access to or be able to receive the subscription content. Company reserves the right to terminate this Agreement and disable the Creative Audio/ Video Production at Company’s discretion at any time. The restrictions set out in this Agreement shall remain in force even after termination or expiration.

Mohim e garancive. You expressly agree that use of and access to the Creative Audio/ Video Production application is at your sole risk. The content is provided on an “as is” and an “as available” basis. We do not make, and hereby disclaim, any representations or warranties regarding the Creative Audio/ Video Production, content, Company website, and/or other products and services offered through the Company or any portion thereof, express, implied or statutory, including (without limitation) implied warranties of merchantability, fitness for a particular purpose, title, non-infringement of third party rights, or any warranties arising by course of dealing or custom of trade. We make no representation or warranty that any material, content, products or services displayed on or offered through the Creative Audio/ Video Production are accurate, complete, appropriate, reliable, or timely. We also make no representations or warranties that the Creative Audio/ Video Production will meet your requirements and/or your access to and use of the service will be uninterrupted or error-free, free of viruses, malicious code, or other harmful components, or otherwise secure. Some jurisdictions do not allow the exclusion of certain warranties. Accordingly, some of the above exclusions may not apply to you.

Kufizimi i përgjegjësisë. Deri në masën maksimale të lejuar nga ligji i aplikueshëm, as Shoqëria, as licencuesit, furnizuesit, partnerët, bashkëpunëtorët ose ofruesit e shërbimeve të palës së tretë nuk do të jenë përgjegjës për ju ose për ndonjë palë të tretë për çfarëdo veprimi të drejtpërdrejtë, indirekt, rastësor, të veçantë, shembullor, ndëshkues ose pasues dëmtimeve ose ndonjë forme tjetër të dëmtimeve në ndonjë mënyrë që lind nga ose në lidhje me këtë Marrëveshje ose përdorimin tuaj të Prodhimit Audio / Video Creative, pavarësisht nga forma e veprimit ose baza e kërkesës ose nëse kompania ka qenë këshilluar për mundësinë e dëmeve të tilla. Disa juridiksione nuk lejojnë kufizimin ose përjashtimin e përgjegjësisë për dëmtime të rastësishme ose pasuese. Prandaj, disa nga kufizimet dhe përjashtimet e mësipërme mund të mos zbatohen për ju.

Përdorni të Informacionit. Ju i jepni leje kompanisë që të përdorë çdo informacion që rrjedh nga përdorimi juaj i Prodhimit Creative Audio / Video ose informacione të tjera të raportuara në Kompaninë në çfarëdo mënyre që kompania zgjedh, për qëllime komerciale ose jo komerciale.

Ndryshimet. Kompania rezervon të drejtën në çdo kohë për të ndryshuar këtë Marrëveshje dhe për të vendosur terma ose kushte të reja ose shtesë për përdorimin tuaj të Prodhimit Creative Audio / Video. Modifikime të tilla dhe kushte dhe kushte plotësuese do të hyjnë në fuqi menjëherë dhe do të përfshihen në këtë Marrëveshje. Përdorimi juaj i vazhdueshëm i Prodhimit Creative Audio / Video do të konsiderohet pranim i tyre.

Dëmshpërblimi. You agree to defend, indemnify and hold us harmless against any losses, expenses, costs or damages (including our reasonable attorneys’ fees, expert fees’ and other reasonable costs of litigation or proceedings) arising from, incurred as a result of, or in any manner related to any claim or action based upon (a) your breach of, or failure to comply with, the terms and conditions of this Agreement, (b) your use of the Creative Audio/ Video Production , and/or (c) the use of the Creative Audio/ Video Production by any other person using your IDs. We may, in our discretion, participate in the defense of any such claim or action and any negotiations for its settlement or compromise. No settlement which may adversely affect our rights or obligations shall be made without our prior written approval. We reserve the right, at our own expense and on notice to you, to assume exclusive defense and control of any such claim or action and then your corresponding indemnification obligation will end.

Zgjedhja e Ligjit dhe Pëlqimi i Juridiksioni. Kjo Marrëveshje rregullohet nga ligjet e Shtetit të Ohajos, SHBA, pa marrë parasysh dispozitat e tij të konfliktit të ligjit; dhe ju jepni pëlqimin për juridiksionin ekskluziv dhe vendin në gjykatat federale dhe shtetërore të vendosura në Clermont County, Ohio, SHBA, në lidhje me të gjitha mosmarrëveshjet që rrjedhin nga ose kanë të bëjnë me prodhimin Creative Audio / Video. Përveç kësaj, ju pëlqeni me kompetencën ekskluzive dhe vendndodhjen në gjykata të tilla për çdo veprim të nisur nga ju kundër nesh (ose bashkëpunëtorëve tanë).

Marrëveshja e Përgjithshme. This Agreement constitutes the entire agreement between you and Company and governs your use of the Creative Audio/ Video Production, superseding any prior agreements between you and Company. You also may be subject to additional terms and conditions that may apply when you use affiliate services, third-party content, or third-party Creative Audio/ Video Production. If any part of this Agreement is held invalid or unenforceable, that portion shall be construed in a manner consistent with applicable law to reflect, as nearly as possible, the original intentions of the parties, and the remaining portions shall remain in full force and effect. Company’s failure to enforce any right or provisions in this Agreement will not constitute a waiver of such or any other provision. Company will not be responsible for failures to fulfill any obligations due to causes beyond its control.

TË GJITHA DREJTUES TË DUHET TË BËRË NGA SATURDAY, DECEMBER 27, 2018 AT NOON, EST për të garantuar shpërndarjen në kohë pa pagesë.

Të gjitha urdhërat pas këtij afati do të rezultojnë në një tarifë RUSH plus çdo tarifë të përshpejtuar FedEx.

Të gjitha shitjet janë përfundimtare! Nuk do të jepet asnjë rimbursim. PA PËRJASHTIME.

Nëse keni ndonjë pyetje ose keni nevojë për ndihmë: ju lutem dërgoni e-mail support@nyecountdown.com or www.NYECountdown.com. Faleminderit! Gëzuar Vitin e Ri!

ALERT SHQYRTIMI ***

Merrni një VIDEO Counting tuaj NYE JETOJNË NË VEPRIM this New Year’s Eve – and send to us so we can feature you and your venue on our website and social media.

Ngarko këtu: http://bit.ly/ClientUpload

GTranslate Your license is inactive or expired, please subscribe again!